Struktura Instytutu Pedagogiki

KATEDRA HISTORII WYCHOWANIA

Kierownik: dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS

ZAKŁAD TEORETYCZNYCH PODSTAW PEDAGOGIKI i DYSKURSÓW EDUKACYJNYCH

Kierownik dr hab. Jarosław Gara. prof. APS

ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW PEDAGOGIKI I PEDAGOGIKI OGÓLNEJ

Kierownik dr hab. Andrzej Ciążela prof. APS

 

KATEDRA DYDAKTYKI I PEDAGOGIKI MEDIALNEJ

Kierownik dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS

KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI

Kierownik prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

 

KATEDRA SPOŁECZNYCH PODSTAW ROZWOJU OŚWIATY

Kierownik prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański

 

KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

Kierownik dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS

 

ZAKŁAD PEDEUTOLOGII

Kierownik dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

 

ZAKŁAD  PSYCHOPEDAGOGIKI KREATYWNOŚCI

Kierownik dr hab. Jacek Gralewski, prof APS

 

ZAKŁAD METODOLOGII I PEDAGOGIKI TWÓRCZOŚCI

Kierownikdr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS 

 

ZAKŁAD WYCHOWANIA LITERACKIEGO I MUZYCZNEGO 

Kierownik dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

ZAKŁAD PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ

Kierownik dr Ewa Grudziewska

AKADEMICKA PORADNIA PRAWNA DLA STUDENTEK I STUDENTÓW AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

        Kierownik dr Małgorzata Czarkowska