dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: laszczyk[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • pedagogika twórczości, pedagogika zdolności, metodologia badań, TI w edukacji

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera akademicka:

  • doktorat: Instytut Badań Pedagogicznych w Warszawie, 16.05. 1984, nauki humanistyczne, pedagogika,
  • habilitacja: Najwyższa Komisja Kwalifikacyjna Federacji Rosyjskiej, 21. 05. 1995, nauki humanistyczne, pedagogika

   

  Pełnione funkcje:

  aktualnie:

  • pełnomocnik Rektora APS,
  • kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości,

  w przeszłości:

  • prodziekan Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji,
  • dziekan Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji,
  • dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych,
  • prorektor APS,
  • Rektor APS
  • doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie,
  • członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy
fotografia osoby Jan Łaszczyk