Umowy i porozumienia

 • Umowa o współpracy zawarta w dniu 2019-11-21 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku
 • Umowa o współpracy zawarta w dniu 2019-11-07 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Uczelnią Społeczną - Medyczną w Warszawie
 • Umowa o współpracy  zawarta w dniu 2019-06-17 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Akademią WSB
 • Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 2019-06-01 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a REHAMAX Monika Korfanty
 • Porozumienie nr 1/04/PUS/2019 zawarte w dniu 2019-04-03 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości
 • Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej zawarte w dniu 2019-03-01 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Uniwersytetem Warszawskim - Wydział Pedagogiczny
 • Porozumienie o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej zawarte w dniu 2017-06-29 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Polskim Towarzystwem Socjologicznym
 • Umowa o współpracy  zawarta w dniu 2017-05-25 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Porozumienia zawarte w dniu 2016-01-25 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
 • Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 2015-07-07 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Biurem Edukacji Urzędu M. St. Warszawy
 • Umowa współpracy Nr CNK 1074/15/BU/U/427/AS zawarta w dniu 2015-06-23 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Centrum Nauki Kopernik
 • Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 2007-07-13 pomiędzy Akademią Pedagogiki Specjalnej a Miastem Stołecznym Warszawa

Międzynarodowe umowy o współpracy naukowo - badawczej

więcej na stronie http://www.aps.edu.pl/pracownicy/intranet/

Wykaz porozumień ze szkołami i placówkami - miejscami praktyk