dr Małgorzata Korko

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: mkorko[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Rola funkcjach wykonawczych w tworzeniu ustnych wypowiedzi językowych (jedno- i wielowyrazowych); Źródła zakłóceń językowych (przejęzyczeń, niepłynności, zwolnienia tempa mowy, stanów „mam to na końcu języka”); Przewaga kognitywna osób dwujęzycznych; Wykorzystanie metod psychologii kognitywnej w nauczaniu i uczeniu się

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Dr psychologii, magister lingwistyki stosowanej i nauk neurokognitywnych, z międzynarodowym doświadczeniem w pracy dydaktycznej i badawczej (Polska, UK, Chiny).

  Przez 15 lat związana była z uczelniami brytyjskimi, a mianowicie z University of Westminster w Londynie, na którym ukończyłam studia licencjackie z kognitywistki (BSc Cognitive Science) i studia magisterskie ze stosowanych nauk neurokognitywnych, (MSc Applied Cognitive Neuroscience), a w latach 2008 – 2013, pracowała jako koordynator egzaminów językowych IELTS i Cambridge.

  Zdobyła stypendium doktoranckie na Middlesex University w Londynie, a w 2020 r., uzyskała na tym samym uniwersytecie stopień doktora nauk społecznych (psychologia).

  W latach 2014 – 2020 prowadziła na Middlesex University zajęcia z psychologii ogólnej, neurokognitywistyki, metodologii badań i statystyki.

  Jest absolwentką lingwistyki stosowanej, Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę, którą zdobyła podczas studiów, miała okazję wykorzystać w praktyce nauczając w latach 2004-2005 języka angielskiego studentów SuQian College w Chinach.

  W Akademii Pedagogiki Specjalnej prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań i statystki oraz tworzenia narzędzi badawczych. Prowadzi badania naukowe, w których wykorzystuje głównie podejście eksperymentalne. Zakończyła m.in. projekt badawczy w ramach grantu Miniatura 5, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

fotografia osoby Małgorzata Korko