Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony

 

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna to studia nauczycielskie przygotowujące do pracy z dzieckiem i rodziną w szkole i w środowisku pozaszkolnym. W trakcie studiów I stopnia zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające: podejmować działania na rzecz opieki, rozwoju i edukacji dziecka; zapewnić odpowiednie wsparcie dziecku i rodzinie; inicjować i/lub koordynować współpracę między instytucjami wspomagającymi dzieci i rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Po ukończeniu studiów na I stopniu możesz pracować jako: pedagog w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; na stanowiskach związanych z pieczą zastępczą; jako asystent rodziny. Uzyskasz uprawnienia do otwierania własnych alternatywnych placówek opieki nad dzieckiem, do pracy w organizacjach pozarządowych oraz z seniorami. Jeśli marzysz o pracy w szkole (np. jako pedagog lub wychowawca), będziesz mógł/mogła kontynuować studia na tym kierunku na II stopniu i zdobędziesz pełne kwalifikacje nauczycielskie. 

Atuty kierunku:

  • Kierunek który jest sprawdzony - ma ponad 50-letnią tradycję; dostosowany do potrzeb pracodawców z obszaru opieki i wychowania oraz odpowiadający aktualnym standardom kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.
  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich szkołach i instytucjach oraz organizacjach.
  • Interdyscyplinarny charakter nauki, opieka tutorska i moduł edukacji spersonalizowanej dające studentowi dużą możliwość rozwoju.


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plan studiów - link do programu,  link do planu
Kadra - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony
Studia drugiego stopnia
(niestacjonarne)

Studia na tym kierunku uzupełniają pełną, jednolitą ścieżkę kształcenia wymaganą na studiach nauczycielskich. Zostały utworzone z myślą o tych, którzy po ukończeniu kierunku „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna” na I stopniu, chcą uzyskać pełne kwalifikacje do pracy w szkole i placówkach oświatowych.

Podczas studiów pogłębisz i rozbudujesz dotychczasową wiedzę o wspieraniu dziecka i rodziny w ich środowisku. Dowiesz się, jak używać zdobytej wiedzy do diagnozowania środowiska oraz projektowania i realizowania działań społeczno-pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (np. gmina, placówki opiekuńczo-wychowawcze). Będziesz pracować w zespołach i uczyć się w działaniu. Rozwiniesz refleksyjność i umiejętność monitorowania stanu własnej wiedzy i kompetencji.

Atuty kierunku:

  • Kierunek nauczycielski, który jest sprawdzony - ma ponad 50-letnią tradycję, dostosowany do potrzeb pracodawców i aktualnych tendencji kształcenia. Kierunek odpowiadający aktualnym standardom kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich szkołach, instytucjach, firmach i organizacjach.
  • Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.
  • Interdyscyplinarny charakter nauki i opieka tutorska dające studentowi dużą możliwość rozwoju.

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku

Program i plan studiów - link do strony

Kadra - link do strony

Wymagania rekrutacyjne - link do strony