dr hab. Jacek Gralewski, prof. APS

Stanowisko: prof. APS

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Kreatywności


Kontakt

E-mail: jgralewski[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • pedagogika twórczości; edukacyjne uwarunkowania rozwoju twórczego potencjału jednostki; przekonania nauczycieli na temat twórczości; diagnostyka edukacyjna oraz pomiar kreatywności; zagadnienia trafności rozpoznawania kreatywności uczniów przez nauczycieli; związki kreatywności z inteligencją; uwarunkowania poczucia własnej skuteczności w zakresie twórczości

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Przebieg kariery naukowej:

    2011: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

    2004: magister pedagogiki specjalnej w zakresie psychopedagogiki kreatywności, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

fotografia osoby Jacek Gralewski