dr Anna Górka-Strzałkowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedagogiki Społecznej


Kontakt

E-mail: agorka[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Funkcja opiekuńczo-wychowawcza szkoły, szkoła jako środowisko wychowawcze i opiekuńcze; problematyka dziecka, dzieciństwa i praw dziecka w szkole

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Dr nauk społecznych, mgr pedagogiki specjalnej, specjalność resocjalizacja, socjoterapia.

    Od 2006 roku nieprzerwanie pracuje jako pedagog szkolny w szkole podstawowej.

    Od marca 2021 członek zespołu redagującego „Czwarte Piętro” w Instytucie Pedagogiki.

    W ramach współpracy z innymi ośrodkami akademickimi uczestniczy w sieci badawczej „Rodzice w edukacji” ERNAPE-PL (European Research Network About Parents in Education).

    Jako nauczyciel akademicki korzysta ze swoich doświadczeń nauczycielskich (nauczyciel dyplomowany) i doświadczeń pedagoga szkolnego.

fotografia osoby Anna Górka-Strzałkowska