Uczelnie członkowskie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa


Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków


Uniwersytet w Siedlcach
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce


Uniwersytet Pomorski w Słupsku
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk


Uniwersytet Ignatianum 
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa