Kierunki studiów

realizowane w APS

Kierunki studiów realizowane w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: 

 1. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia;
 2. fizjoterapia - jednolite studia magisterskie;
 3. logopedia - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 4. pedagogika – studia pierwszego i drugiego stopnia;
 5. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia;
 6. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie;
 7. pedagogika resocjalizacyjna - studia pierwszego stopnia;
 8. pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie;
 9. pedagogika zdolności i informatyki - studia pierwszego i drugiego stopnia;
 10. praca socjalna – studia pierwszego stopnia, 
 11. psychologia – jednolite studia magisterskie;
 12. socjologia – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia;

 

Po informacje dotyczące rekrutacji zapraszamy na stronę: www.aps.edu.pl/rekrutacja/