Kalendarz KRUPed

29.10.2020 - Zdalne posiedzenie KRUPed - Organizacja kształcenia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego w Rzeczpospolitej Polskiej, oraz narastającej liczby stwierdzonych zakażeń wirusem COVID-19

26.11.2020 - Zdalne posiedzenie KRUPed - Finansowanie działalności dydaktycznej i organizacyjnej uczelni wyższych

17.12.2020 - Zdalne posiedzenie KRUPed - Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępu do treści ze szczególnymi potrzebami 

28.01.2021 - Zdalne posiedzenie KRUPed -  Okresowa Ocena Nauczycieli Akademickich

25.02.2021 - Zdalne posiedzenie KRUPed  Ewaluacja jakości działalności naukowej

12.05.2021 - Nadzwyczajne posiedzenie KRUPed -  projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

22-23.06.2021 - Posiedzenie KRUPed  AP Słupsk - Wyzwania jakości kształcenia, szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV2 na działalność naukową

21.09.2021 - Zdalne posiedzenie KRUPed - Projekt obchodów 30-lecia KRUPed,  wspólny projekt dot. Kształcenia nauczycieli

28-30.11.2021 - Posiedzenie KRUPed APS Warszawa - Obchody 30-lecia KRUPed, Finansowanie Szkolnictwa Wyższego, Powrót do kształcenia w siedzibach uczelni

2.03.2022 - Zdalne, nadzwyczajne posiedzenie KRUPed Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę

7.04.2022 - Zdalne posiedzenie KRUPed - Kształcenie nauczycieli i szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli

6-8.06.2022 - Posiedzenie KRUPed  AI Kraków - Kształcenie nauczycieli. Konsekwencje zmian legislacyjnych

9-10.03.2023 - Posiedzenie KRUPed  i   Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli KRASP - APS Warszawa - Przygotowanie do zawodu nauczyciela

11.01.2024 - Zdalne posiedzenie KRUPed - Propozycja Zmiany do Ustawy z Dnia 20 Lipca 2018 r.

– Prawo O Szkolnictwie Wyższym i Nauce w sprawie Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych

8-9.04.2024 - Posiedzenie KRUPed Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - Rola Uczelni zrzeszonych w KRUPed