dr Krystyna Heland-Kurzak

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedagogiki Społecznej


Kontakt

E-mail: kheland[at]aps.edu.pl

Media społecznościowe: Google Scholar, ResearchGate, Academia.edu


Główne obszary badawcze

  • Wczesne dzieciństwo, instytucje opieki nad małym dzieckiem, opiekun w żłobku, współpraca opiekun-rodzic, współpraca żłobek-rodzic

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister w zakresie pedagogiki i teologii. W swoich badaniach nad dziecięcą duchowością opracowała narracyjne kategorie badawcze, będące odzwierciedleniem dziecięcych doświadczeń, własnej kreacji, ale również odzwierciedleniem wiedzy intersubiektywnej.

    Obecnie jej zainteresowania sytuują się wokół profesjonalizacji i tożsamości zawodowej opiekunów w żłobkach, na ten temat przeprowadziła badania w ramach grantu finansowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej.

    Uczestniczy w pracach międzynarodowego zespołu badawczego z Anglii, Chorwacji, Hiszpanii i Izraela, gdzie jako reprezentantka z Polski prowadzi badania na temat komunikacji pomiędzy rodzicami a opiekunami w żłobkach przed, w trakcie i po kryzysie Covid-19.

    Od 2018 roku pracuje na stałe w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, będąc członkiem Zakładu Pedagogiki Społecznej, a jednocześnie członkiem zespołu badawczego, który koncentruje się na zagadnieniach związanych z rozpoznaniem sieci współpracy środowiskowej pomiędzy różnymi społecznymi instytucjami i środowiskami.

    Jej zainteresowania to przestrzenie, w których spotykają się wychowawcy i rodzice, ze szczególnym naciskiem na badanie ich w nurcie jakościowym.

fotografia osoby Krystyna Heland-Kurzak