Przed dyplomem

ZARZĄDZENIE NR 354/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania przeprowadzanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sytuacji nadzwyczajnego zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 - pobierz

ZARZĄDZENIE NR 355/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zamieszczania dodatkowych informacji w suplemencie do dyplomu - pobierz

Przed przystąpieniem do obrony:

  • tylko studenci, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za dyplom w wysokości 60 zł,

  • należy sprawdzić w USOS poprawność swoich danych osobowych (imię, imiona jeśli dwa, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia) w celu uniknięcia błędów na dyplomie.

  • można wystąpić z wnioskiem o odpis dyplomu w języku obcym -pobierz, który należy złożyć przed obroną w pok. 3140 (listownie, meilem, skan na adres mkudla@aps.edu.pl, bmierzejewska@aps.edu.pl.

 

Przed odbiorem dyplomu:

  • należy dokonać rozliczenia z biblioteką. 
  • można wystąpić o zaświadczenie o ukończeniu studiów do czasu przygotowania dyplomu,

Dyplom do odbioru:

  • dyplom należy odebrać w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów pokój 3140 

          poniedziałek   10.00 - 13.30
          wtorek           10.00 - 13.30
          środa             10.00 - 13.30
          czwartek        10.00 - 13.30         

Od roku akademickiego 2019/2020 do wydania dyplomu nie są wymagane zdjęcia.

Nie ma obowiązku składania obiegówek.