Pedagogika zdolności i informatyki

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do pliku

 

To unikatowy kierunek, który przygotowuje do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych. Przyjazna informatyka i innowacyjna pedagogika to dla nas nie założenia, ale fakty.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

W trakcie studiów ich uczestnicy uzyskują ogólne przygotowanie pedagogiczne, wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz zdobywają rozbudowane umiejętności informatyczne w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Umiejętności doskonalą i weryfikują podczas warsztatów, praktyk i projektów realizowanych w szkołach. Dbałość o rozwój studenckich pasji i talentów przeplata się ze kształtowaniem kompetencji identyfikowania i wsparcia zdolności ich podopiecznych.

Ukończenie studiów umożliwia znalezienie interesującej pracy w placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach oraz innych instytucjach ceniących kreatywność i wymagających wysokich kompetencji informatycznych. Absolwenci posiadają kompetencje informatyczne i rozpoczynają przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela informatyki i pedagoga szkolnego, aby po ukończeniu studiów drugiego stopnia uzyskać pełne kwalifikacje.


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plan studiów - link do pliku
Sylwetka absolwenta - link do pliku
Kadra - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony

 

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

W trakcie studiów studenci uzyskują unikatowe w Polsce umiejętności, łączące kompetencje informatyczne i pedagogiczne (ze szczególnym naciskiem na kompetencje twórcze).

Studia drugiego stopnia są kontynuacją kierunku pedagogika zdolności i informatyki realizowanego w ramach studiów pierwszego stopnia, ale kierunek jest otwarty także dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z innych uczelni, którzy w ramach realizacji standardu kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela osiągnęli przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, zrealizowali część efektów dydaktycznych do prowadzenia zajęć wychowawczych oraz do nauczania przedmiotu informatyka w szkole, a także uzyskali uprawnienia do kontynuacji studiów nauczycielskich na II stopniu, realizujących efekty z zakresu zajęć i przedmiotu i nadających uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela pedagoga szkolnego oraz nauczyciela informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 r. poz. 1450, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 890 z późn. zm.).

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plan studiów - link do pliku
Sylwetka absolwenta - link do pliku
Kadra - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do pliku