Pedagogika zdolności i informatyki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

 

To unikatowy kierunek, który przygotowuje do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych. W trakcie studiów ich uczestnicy uzyskują ogólne przygotowanie pedagogiczne, wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz zdobywają rozbudowane umiejętności informatyczne w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Umiejętności doskonalą i weryfikują podczas warsztatów, praktyk i projektów realizowanych w szkołach. Dbałość o rozwój studenckich pasji i talentów przeplata się ze kształtowaniem kompetencji identyfikowania i wsparcia zdolności ich podopiecznych.

Ukończenie studiów umożliwia znalezienie interesującej pracy w placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach oraz innych instytucjach ceniących kreatywność i wymagających wysokich kompetencji informatycznych. Absolwenci posiadają kompetencje informatyczne i rozpoczynają przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela informatyki i pedagoga szkolnego, aby po ukończeniu studiów II stopnia uzyskać pełne kwalifikacje.

Przyjazna informatyka i innowacyjna pedagogika to dla nas nie założenia, ale fakty.


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plan studiów - link do pliku
Sylwetka absolwenta - link do pliku
Kadra - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

Studia na kierunku pozwalają zarówno na zdobycie kwalifikacji nauczyciela informatyki, jak i pedagoga szkolnego (z rozszerzonymi kompetencjami do pracy z uczniem zdolnym). Jest on dedykowany absolwentom kierunków informatycznych, którzy rozpoczęli podczas studiów I stopnia przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Program kształcenia uwzględnia oczekiwania pracodawców i aktualne trendy edukacyjne. Przygotowanie pedagogiczne jest nastawione na rozwój zdolności studenta oraz jego podopiecznych, a także skuteczną pomoc uczniom ich rodzinom. Warsztaty, treningi, praktyki i projekty to podstawowe dla kierunku sposoby kształcenia. Udowadniamy, że informatyka jest fascynująca, a praca pedagogiczna może być innowacyjna i otwarta na indywidualne potrzeby.

Absolwent posiadający kwalifikacje nauczyciela informatyki i pedagoga szkolnego łatwo znajdzie pracę w szkołach różnego szczebla, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach oraz innych instytucjach ceniących kreatywność i kompetencje informatyczne.

Uczymy pomagać i pomagamy uczyć – kreatywnie, skutecznie, z pasją!


Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plan studiów -link do strony
Kadra - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony

 

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) - link do strony