dr Małgorzata Czarkowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej


Kontakt

E-mail: mczarkowska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Prawo karne, przeciwdziałanie przemocy, interdyscyplinarna pomoc ofiarom przestępstw, przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym pod wpływem alkoholu, interdyscyplinarna pomoc osobom uzależnionym od alkoholu

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Doktor nauk prawnych, specjalizacja – prawo karne; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  Projekty badawcze

  • 2010 i 2012 r. badania aktowe (na aktach sądowych) dotyczące stosowania w praktyce środków służących ochronie kobiet – ofiar przemocy w rodzinie
  • 2019/2020 Kierownik projektu badawczego pt. Formy działania wymiaru sprawiedliwości w przeciwdziałaniu przestępstwom popełnianym przez osoby będące pod wpływem alkoholu finansowanego z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • 2019/2020 projekt badawczy pt. Interdyscyplinarne działania wybranych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (kierownik projektu A. Chmielewska)
  • 2020/2021 Kierownik projektu - wydanie monografii pt. Przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym przez osoby będące pod wpływem alkoholu, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • 2021/2022 współautorka projektu - wydanie monografii pt. Interdyscyplinarne działania wybranych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu (M. Czarkowska, A Chmielewska)

   

  Pełnione ważne funkcje

  • Od 2020 r.     Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej APS
  • Od 2019 r.      Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich APS
  • Od 2019 r.      Kierownik Akademickiej Poradni Prawnej dla Studentek i Studentów APS
 - ikona sylwetki