dr Edyta Zawadzka

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Teoretycznych Podstaw Pedagogiki I Dyskursów Edukacyjnych


Kontakt

E-mail: ezawadzka[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00, wew. 3440


Główne obszary badawcze

  • Pedagogizacja życia codziennego i społecznego, konteksty pedagogizacyjne w podstawach programowych, dyskurs naukowy i społeczny dotyczący procesów edukacyjnych jako przedmiotu badań pedagogiki, wychowanie rodzinne, teleologia wychowania, edukacja spersonalizowana, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (APS), magister pedagogiki (specjalność: pedagogika rewalidacyjna, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej; UŁ).

    Od 2016 roku zatrudniona w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, początkowo w Katedrze (Zakładzie) Podstaw Pedagogiki, a od 2022 roku w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Pedagogiki i Dyskursów Edukacyjnych.

    Autorka rozprawy doktorskiej na temat: „Cele wychowania w rodzinach o zróżnicowanym poziomie wykształcenia rodziców”, obecnie badaczka pedagogizacji życia codziennego, społecznego i szkolnego oraz dyskursów z nimi związanych. Ponadto naukowo zaangażowana w eksploracje teoretyczne i empiryczne dotyczące wychowania, zwłaszcza w środowisku rodzinnym oraz powiązanych z nim procesów edukacyjnych i społecznych, jak również badania dotyczące postrzegania i oceny edukacji akademickiej w Polsce przez studentów zagranicznych.

    Od 1.10.2022 zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki. Członkini i Sekretarz Senackiej Komisji Statutowej. W latach 2020-2022 brała udział w programie „Mistrzowie Dydaktyki”, w ramach którego była również członkiem Zespołu ds. Wdrażania Tutoringu w APS.

fotografia osoby Edyta Zawadzka