dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki


Kontakt

E-mail: wolan[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • doradztwo zawodowe i coaching kariery, stres zawodowy, poradnictwo całożyciowe, zdrowie psychiczne pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie różnorodnością zespołów pracowniczych

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • 2014: doktor habilitowany nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

    2000: doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: psychologia, Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański

    1995: magister psychologii Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki

    1995: magister pedagogiki Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

fotografia osoby Mariola  Wolan-Nowakowska