dr Katarzyna Ziomek-Michalak

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej


Kontakt

E-mail: kziomek[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00, wew. 2209


Główne obszary badawcze

 • Gerontologia społeczna, aktywność w kontekście wychowawczym i edukacyjnym, animacja społeczna, praca metodą projektu, nauczanie przez doświadczanie.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Przebieg kariery naukowej:

  • 2011: doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • 2003: magister pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • 2001: licencjat, pedagogika pracy socjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   

  Pełnione funkcje:

  • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, APS
  • Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
fotografia osoby Katarzyna Ziomek-Michalak