Fizjoterapia

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony

 

Jednolite studia magisterskie (stacjonarne)


Celem studiów na kierunku fizjoterapia jest wszechstronne wykształcenie kadry fizjoterapeutów zgodnie ze współczesnymi kierunkami rehabilitacji medycznej i wiedzą opartą na dowodach naukowych.
Szczególną wagę przywiązuje się przy tym do holistycznego i humanistycznego podejścia do człowieka w całym okresie jego rozwoju i życia we wszystkich aspektach funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia. Powiązanie rehabilitacji medycznej z rehabilitacją społeczną i psychologiczną jest unikalną cechą kierunku.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich:

  • uzyskuje przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami z niepełnosprawnościami i chorymi, w zakresie kompleksowej rehabilitacji oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii;
  • zdobywa wiadomości i umiejętności niezbędne do prowadzenia postępowania rehabilitacyjnego: pełnoprofilowej diagnostyki zaburzeń, określania celów, planowania i realizowania terapii oraz oceny wyników leczenia;
  • nabywa kompetencje w zakresie stosowania nowych technologii w rehabilitacji medycznej a w szczególności: wielomodalnych metod oceny zaburzeń narządu i układów, zrobotyzowanych systemów rehabilitacyjnych, zastosowania wirtualnej rzeczywistości i biofeedbacku.

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku

Program i plan studiów - link do pliku

Wymagania rekrutacyjne - link do pliku