Specjalizacja Psychologia kliniczna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest wpisana na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie Psychologii klinicznej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest jednostką posiadającą akredytację na prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologia kliniczna.

Kształci w ramach:

  • Psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych
  • Psychologii klinicznej chorób somatycznych
  • Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
  • Neuropsychologii klinicznej

Specjalizacja w psychologii klinicznej stanowi jedną ze specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Zasady rozpoczynania szkolenia specjalizacyjnego, jego odbywania oraz przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego regulują przepisy:

Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego oraz zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) prowadzi do uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego. 

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej trwa 4 lata i składa się z dwóch części:
• szkolenia specjalizacyjnego podstawowego w bloku podstawowym,
• szkolenia specjalizacyjnego szczegółowego w jednym z czterech wybranych bloków szczegółowych.

Poszczególne etapy realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej związane są z kolejnymi modułami nauczania tzn. kursami i stażami kierunkowymi.

W bloku podstawowym uczestnik specjalizacji realizuje 14 modułów obejmujących:
• 14 kursów specjalizacyjnych
• 9 staży kierunkowych
natomiast w specjalistycznych blokach szczegółowych – w każdej z czterech specjalności szczegółowych odpowiednio:
1) psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych - 6 modułów, w tym 6 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych,
2) psychologia kliniczna zaburzeń somatycznych – 6 modułów, w tym 6 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych,
3) neuropsychologia kliniczna – 7 modułów, w tym 7 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych,
4) psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – 5 modułów, a tym 5 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych.

W trakcie trwania szkolenia specjalizant jest zobowiązany do samokształcenia (drogą studiowania piśmiennictwa oraz nabywania doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych) pod nadzorem Kierownika Specjalizacji. Samokształcenie uwzględnia rozwój kompetencji zawodowych poprzez m.in. udział w konferencjach naukowych, grupach roboczych, szkoleniach z zakresu diagnozy, prewencji, pomocy psychologicznej i terapii w obszarach związanych z psychologią kliniczną. Warunkiem zakończenia szkolenia specjalizacyjnego jest również zaliczenie w jego trakcie egzaminu z języka obcego, opracowania pracy poglądowej lub oryginalnej (u kierownika specjalizacji) oraz studium przypadku, które jest oceniane w trakcie części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Przydatne linki:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Strona Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Centrum Egzaminów Medycznych CEM

 

KONTAKT

mgr inż. Małgorzata Kamińska
ul. Szczęśliwicka 40, pok. 3607
02-353 Warszawa
tel.(22) 589-36-40
e-mail: mkaminska@aps.edu.pl