dr Sylwia Galanciak

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej


Kontakt

E-mail: sgalanciak[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589 36 00, wew. 3106


Główne obszary badawcze

 • Wykorzystanie nowych technologii w edukacji, kulturowe konteksty edukacji medialnej, kapitał kulturowy i społeczny ucznia a aspiracje życiowe, digital literacy, edukacja w dyskursie medialnym

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Doktor kulturoznawstwa, magister polonistyki.

  Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Autorka licznych publikacji poświęconych zastosowaniu TIK w edukacji, osobowym, społecznym i kulturowym konsekwencjom obecności dziecka w przestrzeni medialnej, metodologii badań pedagogicznych z obszaru pedagogiki medialnej.

  Od 2013 roku związana z APS, gdzie w latach 2017-2020 pełniła funkcję prodziekana na Wydziale Nauk Pedagogicznych, a od roku 2020 pełni funkcję dyrektorki studiów.

  Koordynatorka badań Tablets for Inclusive Teaching and Learning in a Mainstream Setting w ramach projektu Mobile Intercultural Cooperative Learning (Erasmus+).

  Kierowniczka polskiego zespołu badawczego w projekcie Digital Assessment for Learning Informed by Data to Motivate and Incentivize Students (Erasmus +) oraz projektu Cyfrowa science-cynacja. Kształcenie z wykorzystaniem TIK a zasoby kapitału naukowego uczniów (NCN, „Miniatura”).

  Sekretarz Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz członkini Sekcji Edukacji Cyfrowej Komitetu Informatyki PAN.

  Ekspertka Sieci Edukacji Cyfrowej „Komet@”, członkini Polskiego Towarzystwa Technologii Edukacyjnych i Mediów. Redaktorka międzynarodowego czasopisma „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”, współredaktorka książek z serii Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja.

  Organizatorka ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Cyberprzestrzeń i światy wirtualne i wielu innych wydarzeń naukowych.

  Promotorka ponad 60 prac dyplomowych i współautorka programu kształcenia dla kilku specjalności o profilu medialnym.

fotografia osoby Sylwia Galanciak