dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty


Kontakt

E-mail: duryga[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • oświata publiczna, demokratyczne instytucje oświatowe, polityka oświatowa samorządu terytorialnego, oddolna zmiana modelu szkoły publicznej, oddolne (rodzicielskie) inicjatywy społeczno-edukacyjne, aktywizm rodzicielski, aktywizm pro-LGBTQ

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Doktor filozofii (Wydział Filozoficzny UJ) i doktor habilitowana w dyscyplinie pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych APS).

  Od roku 2003 zatrudniona w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w Katedrze Polityki Edukacyjnej (pod kierownictwem prof. Andrzeja Janowskiego i prof. Janusza Gęsickiego), a obecnie w Katedrze Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty (pod kierownictwem prof. Mirosława J. Szymańskiego).

  Badaczka zjawisk edukacyjnych, w szczególności roli samorządu lokalnego w systemie oświaty, demokratycznych instytucji oświatowych (rada szkoły, rada oświatowa), społecznych (rodzicielskich) interwencji w system oświaty (szkoły stowarzyszeniowe na obszarach wiejskich, quasi-szkoły, aktywizm pro-LGBTQ w obszarze oświaty), oddolnych procesów zmiany w środowisku szkolnym (studium publicznej szkoły podstawowej w Radowie Małym).

  Członkini Polskiej Sieci Badawczej „Rodzice w Edukacji” (ERNAPE-PL).

  Członkini Zespołu Pedagogiki Szkoły KNP PAN.

  W latach 2008-2012 prodziekanka Wydziału Nauk Pedagogicznych APS.

  Dyrektorka Instytutu Pedagogiki APS od 2019 do chwili obecnej.

fotografia osoby Danuta Uryga