Zespół badawczy APSychoLab

Strona internetowa apsycholab.pl >>

 

Zespół APSychoLab

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem zajmującym się głównie agresją i czynnikami psychologicznymi, które z jednej strony zwiększają prawdopodobieństwo jej wystąpienia (np. wykluczenie społeczne, wrogie atrybucje), a z drugiej strony jej zapobiegają (np. mentalizacja, bliskie relacje). Wyniki naszych badań są wykorzystywane w działalności psychoedukacyjnej i psychoterapeutycznej.

Pracami zespołu kieruje dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS
Instytut Psychologii/Zakład Psychologii Społecznej
azajenkowska@aps.edu.pl

Zespół tworzą:

dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS 
Instytut Psychologii/Zakład Psychologii Społecznej
jrajchert@aps.edu.pl

dr Ewa Duda 
Instytut Pedagogiki/Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty
eduda@aps.edu.pl

mgr Marta Bodecka-Zych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej/doktorantka
mbSD1@aps.edu.pl

mgr Iwona Nowakowska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej/doktorantka
inSD2@aps.edu.pl 

mgr Agnieszka Abramiuk
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej/doktorantka
aasd10@aps.edu.pl

mgr Adrianna Jakubowska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej/doktorantka
ajsd21@aps.edu.pl

mgr Weronika Molińska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej/doktorantka
wmSD14@aps.edu.pl

mgr Anna Zarazińska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej/doktorantka
azsd27@aps.edu.pl

 

Działamy międzyinstytutowo realizując między innymi projekt:

Czynniki indywidualne i sytuacyjne związane z rodzicielskim korygowaniem sądów moralnych – badania z wykorzystaniem stymulacji przezczaszkowej.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.