dr hab. Marek Siwicki, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Historii Wychowania


Kontakt

E-mail: msiwicki[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Zainteresowania badawcze koncentruje wokół: komunikacji społecznej, aksjologii oraz etyki mediów; świata realnego i cyfrowego współczesnego dzieciństwa; deficytu natury versus epidemii smartfonów; wychowaniu morskim jako strategii pedagogicznej; pedagogice medialnej i społecznej oraz kulturze fizycznej.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Marek Siwicki, profesor APS, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Zaczynał od magistra wychowania fizycznego po ukończeniu Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1980). Podyplomowe studia dziennikarskie skończył na Uniwersytecie Warszawskim na elitarnym Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1987). Doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2012) uzyskał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół: komunikacji społecznej, aksjologii oraz etyki mediów; świata realnego i cyfrowego współczesnego dzieciństwa; deficytu natury versus epidemii smartfonów; wychowaniu morskim jako strategii pedagogicznej; pedagogice medialnej i społecznej oraz kulturze fizycznej. Jest autorem ponad 60 artykułów oraz siedmiu monografii w tym ,,Nowych podwórek współczesnego dzieciństwa (2021)” oraz ,,Uwodzenia Lirogona 2020” wydanych w serii na 100 lecie APS. Zainteresowania koncentruje na holistycznym rozwoju dziecka w zmedializowanej codzienności. Z umiarem pedagoga usiłuje wskazywać kierunki i sposoby alternatywnych zachowań wobec lenistwa ruchowego i nic nierobienia. Koncentruje uwagę na szeroko pojętej kulturze – także kulturze fizycznej, szczególnie na badaniu interakcji pomiędzy przekazem medialnym a działaniami edukacyjnymi na rzecz dziecka w jego świecie pełnym zagrożeń związanych z brakiem aktywności ruchowej, z pokusami złudnie pożytecznej oferty świata wirtualnego. Zależności owe opisuje z perspektywy mediów jako nowoczesnego i niezbędnego elementu w działaniach edukacyjnych na rzecz fizycznego rozwoju dziecka. Dysertacja doktorska jest jedną z nielicznych w Polsce prac traktujących o kształcącej i wychowawczej roli żeglarstwa. Celem podjętych badań było ukazanie genezy oraz działalności młodzieżowych ośrodków żeglarskich na Warmii i Mazurach. Prowadziły one rozległą działalność w miastach położonych nad jeziorami, a ich przystanie były wodnymi podwórkami. Wśród publikacji są te o charakterze historycznym, a wśród pierwszych tekstów stricte naukowych – kiedy uczył się warsztatu badawczego i staranności w doborze źródeł – między innymi przyczynki do dziejów żeglarstwa lodowego. Był organizatorem licznych akcji propagujących aktywność fizyczną, między innymi pomysłodawcą i organizatorem (wespół z kadrą i studentami Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie) imprezy „Ćwicz i baw się razem z nami” (na wzór i w formule konkursu „pięciu milionów), która z udziałem trzecioklasistów ze szkół podstawowych Olsztyna w eliminacjach oraz drużynowym finale angażowała kilkaset osób – dzieci, nauczycieli wychowania fizycznego oraz studentów i nauczycieli akademickich. Jestem autorem kilkudziesięciu felietonów i audycji radiowych i telewizyjnych. Wiele z nich dotyczyło tematyki wychowawczej i kształcącej w sporcie, a w szczególności w żeglarstwie; są wśród nich teksty o charakterze popularno-naukowym. W Akademii Pedagogiki Specjalnej prowadzi cykliczne spotkania z naukowcami na temat ich książek. Doświadczenie i wiedzę o mediach zdobywał, pracując w „Gazecie Olsztyńskiej”. Od początku lat dziewięćdziesiątych był dziennikarzem i redaktorem „Gazety Wyborczej” w Olsztynie. W TVP 1. prowadził programy publicystyczne „Rondo” oraz „Stop”. W Radiu Zet był korespondentem z Olsztyna, w Radiu Olsztyn zaś redagował i prowadził autorską audycję „Popołudnie ze Sportem”, mając także stały felieton w audycji „Magiel Polityczny”. Publikował w prestiżowym miesięczniku „Press”. W tracie pracy w mediach interesował się głównie tematyką społeczną oraz sportową.

fotografia osoby Marek Siwicki