prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Teoretycznych Podstaw Pedagogiki I Dyskursów Edukacyjnych


Kontakt

E-mail: bsliwerski[at]aps.edu.pl

Media społecznościowe: Blog


Główne obszary badawcze

  • pedagogika ogólna, teorie wychowania, pedagogika porównawcza, analizy dyskursów, pedeutologia

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Urodzony w 1954 r. w Łodzi (Polska), studiował pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim, doktoryzował się w 1984 r. i pracował w obszarze teorii samowychowania oraz alternatywnych pedagogii. Na Uniwersytecie Łódzkim był profesorem pedagogiki w latach 1999-2009 a obecnie od 2015 kieruje Katedrą Teorii Wychowania. W latach 2004 –2010 był rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. W latach 1994-2019 zasiadał w Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, którego przewodniczącym był w latach 2012-2019.

    Od 2010 jest profesorem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Pedagogiki i Dyskursów Edukacyjnych.

    Jest założycielem Journal of Educational Studies (Studia z Teorii Wychowania) i jest redaktorem czterech międzynarodowych podręczników studiów pedagogicznych (Gdańsk 2006-2010). W latach 1984-2013 był profesorem gościnnym: na Uniwersytetach Masaryka w Brnie, Pradze, Karolu, Ostrawie i Pardubicach w Tschechien, na uniwersytetach w Bratysławie, Trnawie i Preszowie na Słowacji oraz na niemieckich uniwersytetach w Mǘnster, Giessen i Freiburg.

    Kierował licznymi projektami z zakresu badań edukacyjnych i był autorem ponad 750 publikacji z własnych obszarów badawczych: edukacji humanistycznej, antropologiczno-filozoficznej oraz dyskursu empiryczno-praktycznego w edukacji nowoczesnej i postmodernistycznej w perspektywie porównawczej.

fotografia osoby Bogusław Śliwerski