dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: jlukasiewicz[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Zdolności i twórczość, rodzicielstwo dzieci zdolnych, nowe technologie w edukacji

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, autorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich. Jest ekspertką zewnętrzną w warszawskim programie WARS i SAWA.

    W ramach współpracy z WCiES prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli szkół warszawskich.

    Zainicjowała, współorganizowała i prowadziła wieloletni cykl szkoleń dla nauczycieli polskich szkół na Litwie w ramach projektu „Orły nie wchodzą po schodach”.

    Prowadzi seminaria dyplomowe dla studentów APS.

    Realizowała jako kierownik i wykonawca projekty badawcze i wdrożeniowe z zakresu pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości.

fotografia osoby Joanna Łukasiewicz-Wieleba