Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.
Kierunek pedagogika specjalna adresowany jest do osób zainteresowanych: wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją, rehabilitacją.

Atuty kierunku:

  • Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.
  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą. 
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.
  • Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.


Od roku akademickiego 2019/2020 w Polsce kierunek pedagogika specjalna jest realizowany na jednolitych studiach magisterskich.
W okresie przejściowym, dla absolwentów pedagogiki specjalnej ze studiów pierwszego stopnia rozpoczętych do roku akademickiego 2018/2019, będzie możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Uwaga:
W rekrutacji na rok ak. 2021/2022 prowadzony jest nabór na kierunek logopedia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopni
a.

 

Jednolite studia magisterskie

 

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna trwają 5 lat i przygotowują do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej.

Studia przygotowują:
pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego
oraz (w zależności od wybranej specjalności):
nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną);
nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od wybranej specjalności).
wychowawców do pracy w placówkach resocjalizacyjnych

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program studiów - link do pliku

Plan studiów:
studia stacjonarne jednolite magisterskie - link do pliku
studia niestacjonarne jednolite studia magisterskie - link do pliku

Opisy specjalności
studia stacjonarne jednolite magisterskie - link do strony
studia niestacjonarne jednolite magisterski - link do strony

Wymagania rekrutacyjne - link do strony

 

Studia drugiego stopnia

 

Pedagogika specjalna II stopnia to dwuletnie studia uzupełniające, których celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów pogłębionych kwalifikacji, umożliwiających projektowanie i realizację złożonych działań pedagogicznych związanych z rehabilitacją, edukacją, terapią lub resocjalizacją.

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program studiów - link do pliku

Plan studiów:
studia stacjonarne II st - link do pliku
studia niestacjonarne - link do pliku

Opisy specjalności
studia stacjonarne II st - link do pliku
studia niestacjonarne II st - link do pliku

Wymagania rekrutacyjne - link do strony

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony