dr hab. Michał Kwiatkowski, prof. APS

Stanowisko: Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedagogiki Społecznej


Kontakt

E-mail: mkwiatkowski[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • poradnictwo zawodowe, pedagogika i psychologia pracy

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Magister psychologii (SWPS, 2005), doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki (APS, 2009), doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (UMCS).

    Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują interdyscyplinarnie pojmowane obszary: poradnictwo zawodowe, transmisję międzypokoleniową, pedagogikę i psychologię pracy, psychologię motywacji oraz pedagogikę społeczną.

    Członek Sekcji Andragogika przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (2020-), członek Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (2016-2020), członek rad naukowych i zespołów redakcyjnych w czasopismach naukowych, m.in. „Edukacja ustawiczna dorosłych”.

    Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie w systemie oświaty” (APS, lata 2014-2020).

    Brał aktywny udział (jako członek zespołów badawczych) w 12 projektach naukowych i wdrożeniowych, międzynarodowych i krajowych. Autor około 30 artykułów naukowych, redaktor 6 monografii wieloautorskich oraz autor monografii „Pokolenie Y na współczesnym rynku pracy – psychospołeczne uwarunkowania startu zawodowego” (2019).

fotografia osoby Michał Kwiatkowski