Rejestracja w IRK

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów

 

Po zarejestrowaniu należy skompletować dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
  • jeśli jest wymagane - dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego,

i przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów
Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Rejestracja IRK studia podyplomowe   Rejestracja IRK kursy