Studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

PEDAGOGIKA


Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze

|

 2 semestry

Rekrutacja do
25 września 2022

zobacz

Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego 

|

 3 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów

|

 3 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz

Zarządzanie w systemie oświaty

|

 2 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA


Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

|

 3 semestry

Rekrutacja do
25 września 2022

zobacz

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

|

 3 semestry

Rekrutacja do
25 września 2022

zobacz

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

|

 3 semestry

Rekrutacja do
25 września 2022

zobacz

Edukacja integracyjna i włączająca

|

 3 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz
Surdopedagogika dla nauczycieli

|

 3 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz
Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych

|

 3 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz

Terapia pedagogiczna

|

 3 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny

|

 4 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz

 

PSYCHOLOGIA


Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji

|

 2 semestry

Rekrutacja do
25 września 2022

zobacz

Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

|

 2 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie

|

 2 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz
Socjoterapia

|

 3 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz
Studium coachingu

|

 2 semestry

|

Rekrutacja do
25 września 2022

|

zobacz

INNE


Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

|

 3 semestry

Rekrutacja do
25 września 2022

zobacz