Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Kontakt w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego:

Kwestura, Dział Płac; Budynek B, pokój 2069 lub 2065

Małgorzata Narojczyk
Tel. 22-589 36 00 wew. 2074 lub 2069; e-mail: mnarojczyk@aps.edu.pl