dr Małgorzata Jabłonowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: gosiak[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00, wew. 3406


Główne obszary badawcze

 • Pedagogika zdolności i twórczości, samodzielność poznawcza oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Akademii Pedagogiki im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Warszawie.

  Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości, samodzielności poznawczej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji.

  Jest autorką książki Edukacyjny wymiar samodzielności poznawczej. Szkice teoretyczne o dociekania empiryczne w kontekście zdolności uczniów gimnazjum (2016), a także współautorką książek Zdolności i Twórczość (2010) oraz Trening twórczości z komputerem (2011).

  Była sekretarzem cyklu konferencji poświęconych tematyce zdolności i twórczości oraz redaktorką/współredaktorką 9 książek z obszaru pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości.

  W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej była współautorką Modelu pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym (2010) wdrożonego powszechnie w polskich szkołach. W projekcie ORE „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” (2012) wraz z zespołem ekspertów opracowała materiał merytoryczny w dotyczący systemowych rozwiązań w pracy z uczniem zdolnym. W latach 2018-2020 była kierownikiem projektu Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy (grant NCBiR).

  W latach 2012-2018 pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogiki, współtworzyła programy kierunku studiów i specjalności przygotowujących nauczycieli informatyki i pedagogiki zdolności. Była promotorką licznych pracy licencjackich i magisterskich.

fotografia osoby Małgorzata Jabłonowska