prof. dr hab. Rafał Piwowarski

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty


Kontakt

E-mail: rpiwowarski[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • polityka oświatowa, organizacja oświaty, demografia oświatowa, metodologia badań oświatowych

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  profesor tytularny (Uniwersytet Warszawski 2008) nauk humanistycznych (pedagogika) – m.in. na podstawie „Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej (IBE, Warszawa 2006); profesor nadzwyczajny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (1995) oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (1998); habilitacja (pedagogika - metodologia badań edukacyjnych) Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993) – na podstawie „Sieć szkolna a dostępność kształcenia” (PWN, Warszawa 1992); doktorat nauk humanistycznych (pedagogika), Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Gdańskiego (1976) – na podstawie pracy „Optymalizowanie sieci szkolnictwa ogólnokształcącego”; magisterium z geografii ekonomicznej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego (1971).

  Od 2014 zatrudniony w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Autor ponad 180 publikacji.

  Udział w projektach badawczych/współpraca międzynarodowa:

  "TALIS 2008 i 2013" - międzynarodowy projekt OECD badający nauczycieli i dyrektorów szkół, kierownik krajowy projektu w latach 2007-2015; „Edukacja dla wszystkich” (Education for All - koordynacja w skali świata przez UNESCO), członek polskiego zespołu 1999 – 2000; „Scenario Project” - dotyczący strategii kształcenia zawodowego (koordynacja CEDEFOP, UKIE, Uniwersytet w Amsterdamie), członek polskiego zespołu 1998-2000; "Dostęp do edukacji w Polsce" - koordynacja UNDP, członek zespołu 1998; "Małe szkoły w Polsce" - koordynacja UNDP, członek zespołu 1999; "Rozwój obszarów wiejskich" - koordynacja UNDP, członek zespołu 2000; „System edukacji po reformie: wnioski i rekomendacje” - koordynacja: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Warszawskim (grant Banku Światowego), członek zespołu 1998-1999; „Modern Trends and Actors In Education" - członek międzynarodowego zespołu (Grupa Wyszehradzka - Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) - wspólne podstawy polityki oświatowej, 1995-1996;

  Od 2012 roku członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Planowania Oświaty (ISEP, USA). - Wykłady dla studentów i doktorantów w ramach programu Socrates (Finlandia, 2001). - Udział w warsztatach naukowych na temat planowania sieci szkolnej w Międzynarodowym Instytucie Planowania Oświaty (IIEP, UNESCO) w Paryżu (1999). - Staż naukowy w ramach programu „Hospitality Scheme” w Oxfordzie (Nuffield College) dotyczący nierówności oświatowych (1992). - „Korespondent narodowy” przy Radzie Europy do spraw szkolnictwa ponadpodstawowego w Polsce (z siedzibą w Warszawie), delegowany przez MEN (1993-1995).

  Pełnione funkcje:

  • 2005 - 2012 prodziekan ds. nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku;
  • 2010 - 2012 kierownik Katedry Polityki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku;
  • 2005 - 2012 przewodniczący Rady Programowej Wydawnictwa Trans Humana (przy Wydziale PiP UwB);
  • 1995 - 2010 kierownik Zakładu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale PiP UwB; 1985 -
  • 1986 kierownik pracowni „Badania warunków rozwoju systemu oświaty” w Instytucie Badań Pedagogicznych;
  • 1976 -  1982 kierownik Zakładu Ekonomiki Oświaty w Instytucie Pedagogiki (obecnie IBE).
fotografia osoby Rafał Piwowarski