Zespół badawczy SCHOOLab

Zespół Badań Kultury Szkoły i Procesu Kształcenia - SCHOOLab

Praca zespołu koncentruje się na zagadnieniach szeroko rozumianej kultury szkoły. Aktualnie prowadzimy badania zorientowane na dostarczenie całościowego obrazu kultur instytucji będących alternatywnymi propozycjami edukacyjnymi. W swoich działaniach badawczych łączymy normatywne i deskryptywne ujęcie kultury szkoły, wierzymy bowiem w sens interdyscyplinarnych badań i podejść.

Badaczki, które utworzyły Zespół Badań Kultury Szkoły i Procesu Kształcenia, podejmowały wcześniej badania dotyczące kultury szkoły lub jej fragmentów o różnym zasięgu, przez pryzmat różnych stanowisk i metodologii. W zespole doświadczenia te nabierają komplementarnego charakteru, który odpowiada realizowanym przez nas triangulacyjnym badaniom.

Pracami zespołu kieruje dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS.
Instytut Pedagogiki/Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej
adeliowska@aps.edu.pl

Zespół tworzą:

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS 
Instytut Pedagogiki/Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty
duryga@aps.edu.pl

dr Urszula Dernowska 
Instytut Pedagogiki/Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej
udernowska@aps.edu.pl

dr Monika Czyżewska
Instytut Pedagogiki/ Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty
mczyzewska@aps.edu.pl

dr Marta Krasuska-Betiuk
Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji/Katedra Wczesnej Edukacji
mbkar@asp.edu.pl

dr Marta Wiatr
Instytut Pedagogiki/Zakład Pedagogiki Społecznej
mwiatr@aps.edu.pl

dr Magdalena Roszak
Instytut Pedagogiki/Zakład Pedagogiki Społecznej
mroszak@aps.edu.pl

Od 2022 roku działamy w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie realizujemy projekt:

Kim jesteśmy i jak robimy tu różne rzeczy? Portrety kultur szkół „innych niż wszystkie”.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.

Dotychczasowe efekty naszej działalności:

Publikacje:

  • Tłuściak-Deliowska, A. & Dernowska, U. (2023). Kultura szkoły w modelu La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego. Inspiracje teoretyczne i badawcze. Warszawa: Wydawnictwo APS 
  • Dernowska, U., Górecka, J., Tłuściak-Deliowska, A. (2023). Metafora jako sposób badania subtelnych elementów kultury szkoły: "szkoła inna niż wszystkie" w uczniowskiej metaforze - raport z badań. Journal of Modern Science, 52 (3), s. 707-727

Wystąpienia na konferencjach:

  • Tłuściak-Deliowska, A., Uryga, D., Wiatr, M.: „Orientacja na rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli jako jeden z wymiarów kultury szkoły. Egzemplifikacja badawcza”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu prof. dr hab. Henryka Mizerka „Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata”, Olsztyn, 16.11.2023 

  • Tłuściak-Deliowska, A. & Górecka, J.: „Jednostkowy i organizacyjny wymiar rozwoju szkoły na przykładzie badań kultury szkoły”. Referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Szkoła i Nauczyciel. Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły”, która odbyła się w dniach 15-16 maja 2023 roku w Łagowie Lubuskim.

  • Krasuska-Betiuk, M., Tłuściak-Deliowska, A., Uryga, D., Dernowska, U., Czyżewska, M., Wiatr, M.: „Kim jesteśmy” i „w jaki sposób robimy tu różne rzeczy”? O projekcie badań kultur szkół alternatywnej edukacji. Referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego „Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami”, który odbył się w dniach 20-22 września w Poznaniu.