dr Jarosław Korczak

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Teoretycznych Podstaw Pedagogiki I Dyskursów Edukacyjnych


Kontakt

E-mail: jkorczak[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Internacjonalizacja uczelni wyższych, ścieżki edukacyjne imigrantów, wielokulturowości w systemie edukacji.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Dr pedagogiki, autor publikacji z zakresu internacjonalizacji, Emigracji oraz Polonii Australijskiej.

    Promował kilkadziesiąt prac magisterskich i licencjackich. Od 2014 r. pracuje nieprzerwanie w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

    Należy do Grupy Studyjnej ds. Kompetencji Międzykulturowych przy Sekcji Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

    Wybrane publikacje: Umiędzynarodowienie uczelni wyższych w Polsce z uwzględnieniem kierunków pedagogicznych, Sytuacja osób z niepełnosprawnością w Australii i Polsce, Emigracja Polaków do Australii. Konteksty historyczne i edukacyjne, Wizja edukacji globalnej na przykładzie inicjatyw edukacyjnych w australijskich szkołach.

fotografia osoby Jarosław  Korczak