dr hab. Adam Solak, prof. APS

Stanowisko: profesor uczelni

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki


Kontakt

E-mail: asolak[at]aps.edu.pl


Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  • 2005, doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina pedagogika, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • 1997, doktor nauk teologicznych, Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
  • 1987, magister nauk teologicznych, Instytut Teologiczny w Tarnowie, Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie

   

  Zainteresowania naukowe

  • pedagogika pracy w konstelacji personalistycznej,
  • pedagogika społeczna
  • andragogika

   

  Najważniejsze publikacje

  • (2016) Praca i rodzina [w:] M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakiewicz, A. Solak, Pedagogika rodziny. Podejście systemowe, WSSE, Gdańsk, ss. 699-721
  • (2016) Edukacja Zawodowa i Ustawiczna (red. z Nella Nyczkało), APS, Instytut Oświaty Pedagogicznej Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Warszawa
  • (2014) Education and Upbringing in Theory and Practice (red. z K. Dziurzyński), HPE, South Jordan, USA,
  • (2010) O społeczeństwie, wychowaniu i pracy  w myśli Kard. Stefana Wyszyńskiego, Oficyna Wydawnicza Brzesko, Warszawa
  • (2010) W kręgu wychowania i pracy (red. z L. Marszałek), Oficyna Wydawnicza Brzesko, Warszawa
  • (2010) Praca i bezrobocie w kontekście funkcjonowania rodziny, WSP, Warszawa
  • (2008) Miłość i sprawiedliwość w pracy ludzkiej, [w] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia (red. R. Gerlach), UKW, Bydgoszcz, ss. 142-147
  • (2007) Dialog międzypokoleniowy jako warunek pracy twórczej, [w:] Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI (red. Z. Wiatrowski, K. Ciżkowicz), LEG, Włocławek, ss. 225-232
  • (2005) Prawa dziecka w kontekście wychowawczym (red.), Biblos, Tarnów
  • (2005) Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Studium współzależności, UKSW, Warszawa

   

  Współpraca międzynarodowa

  • Redaktor naczelny Polsko – Ukraińskiego Rocznika Naukowego Edukacja Zawodowa i Ustawiczna

   

  Pełnione ważne funkcje

  • Redaktor naczelny Polsko – Ukraińskiego Rocznika Naukowego Edukacja Zawodowa i Ustawiczna
  • Członek Rady Naukowej, Labor et Educatio, Instytut Pracy Socjalnej w Krakowie
  • Członek Rady Redakcyjnej Czasopisma Naukowego, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wyd. Naukowe UP im. KEN w Krakowie
  • Redaktor tematyczny (filozofia pracy) w: Szkoła Zawód Praca, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka
  • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

   

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  • poezja,
  • sztuka
fotografia osoby Adam Solak