Medal Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej od 2012 roku przyznaje Medal Marii Grzegorzewskiej za istotne zasługi dla Akademii osobom, które przyczyniły się do rozwoju Akademii lub przysporzyły Uczelni dobrego imienia lub chwały.


Uhonorowani Medalem Marii Grzegorzewskiej

 • Medal 1 - prof. dr hab. Adam Frączek (2012 r.)
 • Medal 2 - prof. dr hab. Karol Poznański (2012 r.)
 • Medal 3 - dr hab. Urszula Eckert, prof. APS (2013 r.)
 • Medal 4 - dr Ewa Tomasik (2014 r.)
 • Medal 5 - dr Ewa Żabczyńska (2015 r.)
 • Medal 6 - śp. dr Wojciech Gasik (2015 r.)
 • Medal 7 - dr hab. Lidia Chmielewska, prof. APS (2016 r.)
 • Medal 8 - prof. dr hab. Andrzej Góralski (2017 r.)
 • Medal 9 - Genowefa Chmiel (2018 r.)
 • Medal 10 - prof. dr hab. Danuta Gielarowska-Sznajder (2019 r.)
 • Medal 11 - dr hab. Andrzej Stadnicki, prof. APS (2020 r.)
 • Medal 12 - prof. Joanna Głodkowska (2022 r.)
 • Medal 13 - dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS (2022 r.)
 • Medal 14 - prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (2023 r.)

Medal Marii Grzegorzewskiej przyznawany jest zgodnie z zasadami Regulaminu Kapituła Medalu powołana przez Senat Akademii.