dr Jolanta Wiśniewska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedeutologii


Kontakt

E-mail: jwisniewska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • edukacja osób dorosłych- rozwijanie potencjału osób dorosłych w wyniku procesu kształcenia i samokształcenia; edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; organizacja i dydaktyka szkoły wyższej; osoby starsze i ich funkcjonowanie w różnych obszarach życia

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  • doktor nauk społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej 
  • magister pedagogiki specjalnej, specjalność: oligofrenopedagogika, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej

   

  Pełnione funkcje:

  • kierownik specjalności Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej
  • członek Zespołu Jakości Kształcenia
fotografia osoby Jolanta Wiśniewska