Kontakt

Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych

 

Adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
budynek A, piętro I, pokój 1114

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8:30-14:30
wtorek: 8:30-14:30
środa: 8:30-14:30
czwartek: 8:30-14:30
piątek: 8:30-14:30

Pracownicy:

Barbara Nowak - Habilitacje (wtorek,środa, czwartek)
e-mail: bnowak@aps.edu.pl
tel. bezpośredni: 22 589 36 55
tel. centrala: 22 589 36 00 wew. 1115
pokój 1114, budynek A, I piętro

mgr Patrycja Stachula - Doktoraty
e-mail: pstachula@aps.edu.pl
tel. bezpośredni: 22 589 36 55
tel. centrala: 22 589 36 00 wew. 1115
pokój 1114, budynek A, I piętro

mgr Katarzyna Błachnio - Szkoła Doktorska i studia doktoranckie
e–mail: kblachnio@aps.edu.pl
tel. bezpośredni: 22 589 36 50
tel.centrala: 22 589 36 00 wew. 1114
pokój 1114, budynek A, I piętro

 

 


Szkoła Doktorska

Kierownik:
dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS
e-mail: adeliowska@aps.edu.pl
tel. 22 589 36 00 wew. 1113

dyżur: po uzgodnieniu e-mailowym

Sekretariat Szkoły Doktorskiej:
e-mail: szkoladoktorska@aps.edu.pl
tel.centrala: 22 589 36 00 wew. 2050

mgr Katarzyna Błachnio 
e–mail: blachnio@aps.edu.pl
tel. bezpośredni: 22 589 36 50
tel.centrala: 22 589 36 00 wew. 1114
pokój 1114, budynek A, I piętro


Studia doktoranckie w zakresie pedagogiki

Kierownik:
dr hab. Michał Kwiatkowski, prof. APS
e-mail: mkwiatkowski@aps.edu.pl
tel. 22 589 36 00 wew. 1113 lub 3519

Dyżur: środa 15.00 - 17.00

Sekretariat Studiów Doktoranckich (studia z zakresu: pedagogiki):
mgr Katarzyna Błachnio
e–mail: kblachnio@aps.edu.pl
tel. bezpośredni: 22 589 36 50
tel.centrala: 22 589 36 00 wew. 1114
pokój 1114, budynek A, I piętro


Studia doktoranckie interdyscyplinarne w zakresie psychologii i socjologii

Kierownik:
dr hab. Beata Hintze, prof. APS
e-mail: bhintze@aps.edu.pl
tel. 22 589 36 00 wew. 1113

dyżur: po uzgodnieniu e-mailowym

Sekretariat Studiów Doktoranckich (studia z zakresu: psychologii, socjologii):
mgr Katarzyna Błachnio
e–mail: kblachnio@aps.edu.pl
tel. bezpośredni: 22 589 36 50
tel.centrala: 22 589 36 00 wew. 1114
pokój 1114, budynek A, I piętro


Przewody doktorskie i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

mgr Patrycja Stachula
e-mail: pstachula@aps.edu.pl
tel. bezpośredni: 22 589 36 55
tel. centrala: 22 589 36 00 wew. 1115
pokój 1114, budynek A, I piętro


Habilitacje

Barbara Nowak
e –mail: bnowak@aps.edu.pl
tel. bezpośredni: 22 589 36 55
tel. centrala: 22 589 36 00 wew. 1115
pokój 1114, budynek A, I piętro