Fakultety

OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

PEDAGOGIKA studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

PEDAGOGIKA studia niestacjonarne drugiego stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA stacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA niestacjonarne

PRACA SOCJALNA  studia stacjonarne pierwszego stopnia

PSYCHOLOGIA  studia stacjonarne jednolite magisterskie

PSYCHOLOGIA  studia niestacjonarne jednolite magisterskie

SOCJOLOGIA  studia stacjonarne pierwszego stopnia

SOCJOLOGIA studia stacjonarne drugiego stopnia

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA studia stacjonarne pierwszego stopnia

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA studia niestacjonarne pierwszego stopnia