Seminaria dyplomowe

EGZAMIN DYPLOMOWY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Zarządzenie Nr 131/2021 Rektora APS z dnia 26.01.2021 r. w sprawie procesu dyplomowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość więcej ... 

Druki dla promotora

 

  •  Lista studentów przystępujących do egzaminu więcej...
  •  Uzasadnienie dopuszczenia do egzaminu więcej...

Zarządzenie Nr 355/2020 Rektora APS w sprawie zamieszczania dodatkowych informacji w suplemencie więcej...

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Regulamin seminariów dyplomowych i uzyskiwania tytułu zawodowego w APS im. Marii Grzegorzewskiej

(Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora APS nr 127/2021 dn.20.01.2021 r.) więcej...

procedura dyplomowania  więcej...

lista na egzamin dyplomowy  więcej...

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKACH:PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, PRACA SOCJALNA, INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA:

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

 

OFERTA SEMINARYJNA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023:

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

  • PEDAGOGIKA
  • PEDAGOGIKA SPECJALNA
  • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA
  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
  • SOCJOLOGIA

 STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

  • PEDAGOGIKA
  • PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

 WSKAZÓWKI DLA PISZĄCYCH PRACE DYPLOMOWE