Zasady rekrutacji 2024/2025

Studia podyplomowe i kursy

 

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w opisie studiów i kursów.

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
(Załącznik do do Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 500/2023 z dnia 27 września 2023r.)

Spis treści regulaminu:
Postanowienia ogólne: str. 1
Forma i rodzaje studiów podyplomowych: str. 2
Rekrutacja na studia podyplomowe: str. 3
Status oraz prawa i obowiązki słuchacza: str. 5
Zasady odpłatności za studia podyplomowe: str. 7
Przebieg studiów podyplomowych: str. 8
Zakończenie studiów podyplomowych: str. 11
Postanowienia końcowe: str. 12

 

REGULAMIN KURSÓW


w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
(Załącznik do Zarządzenia nr 221/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.)

Spis treści regulaminu:
Postanowienia ogólne: str. 1
Rodzaje i formy kursów: str. 1
Zasady odpłatności za kurs: str. 2
Rekrutacja na kurs: str. 2
Prawa i obowiązki kursanta: str. 2
Przebieg kursu: str. 3
Postanowienia końcowe: str. 3