Odpłatność za studia

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat uregulowane zostały w uchwałach Senatu APS:

 • UCHWAŁA NR 287/2022 Senatu APS z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat link do pliku Załącznik nr 1 link do pliku
 • UCHWAŁA NR 335/2020 Senatu APS z dnia 27 maja 2020 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat link do pliku
 • UCHWAŁA NR 159/2019 Senatu APS z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat link do pliku
 • UCHWAŁA NR 52/2017 Senatu APS z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat link do pliku


Wysokość opłat za usługi edukacyjne

 • Zarządzenie Rektora APS w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 link do pliku
 • Zarządzenie Rektora APS w sprawie zmiany zarządzenia Rektora APS w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 link do pliku
 • Zarządzenie Rektora APS w sprawie obniżenia opłat semestralnych na studiach niestacjonarnych w związku z ograniczeniem funkcjonowania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z powodu COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 link do pliku

 • Zarządzenie Rektora APS w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 link do pliku
 • Zarządzenie Rektora APS w sprawie zmiany zarządzenia rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 link do pliku
 • Zarządzenie Rektora APS w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 link do pliku
 • Zarządzenie Rektora APS w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 link do pliku

KOMUNIKAT REKTORA z dn. 17.04.2020 r. w sprawie opłat za studia link do pliku