Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

  • Organizacja roku akademickiego 2023/2024 (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 473/2023 Rektora APS z dnia 1 czerwca 2023 r.) link do plikuOrganizacja roku akademickiego 2022/2023

  • Organizacja roku akademickiego 2022/2023 (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 362/2022 Rektora APS z dnia 22 czerwca 2022 r.) link do pliku

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2022/2023

  • Szczegółowa organizacja roku - studia stacjonarne (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 391/2022 Rektora APS z dnia 30 września 2022 r.)  link do pliku
  • Szczegółowa organizacja roku - studia niestacjonarne (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 391/2022 Rektora APS z dnia 30 września 2022 r.)  link do pliku
  • Kierownicy specjalności/kierunku (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 399/2022 Rektora APS z dnia 10 października 2022 r.)  link do pliku 
  • Doradcy studentów (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 399/2022 Rektora APS z dnia 10 października 2022 r.)  link do pliku
  • Terminy zamykania protokołów w USOS (załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 391/2022 Rektora APS z dnia 30 września 2022 r.)  link do pliku