Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

  • Organizacja roku akademickiego 2022/2023 (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 362/2022 Rektora APS z dnia 22 czerwca 2022 r.) link do pliku

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

  • Organizacja roku akademickiego 2021/2022 (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 213/2021 Rektora APS z dnia 18 czerwca 2021 r.) link do pliku

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2021/2022

  • Szczegółowa organizacja roku - studia stacjonarne (załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora APS nr 1/2021 z dnia 27 września 2021 r.)  link do pliku
  • Szczegółowa organizacja roku - studia niestacjonarne (załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora APS nr 2/2021 z dnia 27 września 2021 r.)  link do pliku
  • Kierownicy specjalności/kierunku (załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora APS nr 3/2021 z dnia 27 września 2021 r.)  link do pliku 
  • Doradcy studentów (załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora APS nr 4/2021 z dnia 27 września 2021 r.)  link do pliku
  • Terminy zamykania protokołów w USOS (załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora APS nr 5/2021 z dnia 27 września 2021 r.)  link do pliku