Praktyki

Zachęcamy Państwa do realizacji praktyk w ramach "Solidarności z Ukrainą"

BIEŻĄCE INFORMACJE NT. PRAKTYK SĄ DOSTĘPNE W ZESPOŁACH NA PLATFORMIE MS TEAMS

 ZESPÓŁ DLA OPIEKUNÓW UCZELNIANYCH

ZESPÓŁ DLA STUDENTÓW

KONTAKT Z BIUREM PRAKTYK

tel. 22/589-36-31

mgr Jolanta Prasek e-mail: jprasek2@aps.edu.pl

mgr Edyta Gniado e-mail: egniado@aps.edu.pl

pokój 3123, gmach C

 

Godziny przyjęć:

W każdy piątek dzień pracy wewnętrznej

poniedziałek     9.00 - 14.00

wtorek             9.00 - 14.00

środa               9.00 - 14.00

czwartek          9.00 - 14.00

piątek              dzień pracy wewnętrznej

 

UCZELNIANA KOORDYNATOR PRAKTYK

Zmiany w koordynacji praktyk

Od 1 lutego 2024 roku funkcję uczelnianego koordynatora praktyk pełni

dr Katarzyna Szostakowska e-mail: kszostakowska@aps.edu.pl 

Dyżur zostaną podane w późniejszym terminie.

 RADA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ DS. PRAKTYK 

Zarządzenie nr 506/2023 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej ds. Praktyk link do pliku

Zarządzenie Rektora nr 398/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej ds. Praktyk link do pliku

Zarządzenie Rektora nr 269/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej ds. Praktyk link do pliku

Zarządzenie Rektora nr 178/2021 w sprawie powołania Rady Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej ds. Praktyk link do pliku

Instrukcja dla uczelnianych opiekunek i opiekunów praktyk

Instrukcja dla studentek i studentów w sprawie realizacji praktyk


Regulamin praktyk

Wniosek o zaliczenie pracy lub innej działalności na poczet praktyki.

Zaświadczenie o pracy lub innej działalności.

Założenia praktyk studenckich w perspektywie Strategii rozwoju APS w latach 2021-2030

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk

Zalecenie RADY UE w sprawie ram jakości 

Instytucje rekomendowane do realizacji praktyk (zawarte porozumienia o współpracy)

1. Instytucje oświatowe

2. Urzędy, instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe i inne

OFERTY PRAKTYKAktualne informacje są podawane w zespole Teams dla studentek i studentów (kod i link zespołu podane są wyżej).

Portal praktyk, staży i pracy

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH

SPRAWOZDANIA UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PRAKTYK

TARGI PRAKTYK, STAŻY I PRACY16 maja 2023 r. wznowiliśmy organizację Targów praktyk, staż i pracy. Targi połączone były z konferencją "Rynek pracy i przygotowanie praktyczne w warunkach "niedoboru talentów". W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

Natalia Kurtieva - ekspertka Konfederacji LEWIATAN

Paweł Sopkowski - executive coach, mentor, twórca i lider CoachWiseS.A.

Grzegorz Wolff - zastępca dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Karol Karniewicz - przewodniczący Samorządu Studentów APS