Wyjazdy osób z mniejszymi szansami

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w związku z trudną sytuacją materialną oraz studenci niepełnosprawni kwalifikują się do Programu jako "osoby z mniejszymi szansami" i jako takie będą otrzymywać dodatkowo 250 euro na każdy miesiąc pobytu (wysokość miesięcznego stypendium w zakładce: Finansowanie).

 

Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami - plik

 

Więcej informacji o stypendiach z funduszu pomocy materialnej - link

Więcej informacji o wsparciu studentów z niepełnosprawnościami - link