Studia doktoranckie w zakresie pedagogiki

w zakresie pedagogiki

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI


 

 

Studia doktoranckie są studiami w zakresie pedagogiki. Ich koncepcja realizacyjna umożliwia doktorantom pogodzenie wysokich wymagań merytorycznych, w całości bądź przynajmniej w części, z podejmowaną przez nich pracą zawodową. Studia doktoranckie adresowane są przede wszystkim do absolwentów studiów humanistycznych i społecznych, tym niemniej nie wyklucza się ich podjęcia także przez osoby, które ukończyły inne kierunki kształcenia. Studia trwają cztery lata i są realizowane według nowoczesnego programu studiów, zawierającego cztery moduły: dysertacyjny, metodologiczny, akademicki i praktyk zawodowych. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w zakresie pedagogiki stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Osoby nie będące absolwentami studiów na kierunku pedagogika bądź pedagogika specjalna muszą, w nieprzekraczalnym terminie do końca drugiego roku studiów, zdać trzy egzaminy w zakresie szczegółowych obszarów wiedzy pedagogicznej (do wyboru: pedagogika ogólna, historia wychowania, dydaktyka, pedagogika społeczna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna).

 

UWAGA: Nie prowadzimy nowych naborów na studia doktoranckie w zakresie pedagogiki. W związku z wprowadzoną reformą szkolnictwa wyższego w Akademii Pedagogiki Specjalnej powołana została Szkoła Doktorska link do strony, w której aktualnie odbywa się kształcenie doktorantów. Informacje o rekrutacji znajdziesz tutaj link do strony

 

Kontakt