Centrum Transferu Wiedzy

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Sp. z o. o.