Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej

Dziękujemy, że jesteś z nami! Rozwijajmy wspólnie Fundację im. Marii Grzegorzewskiej. Prosimy, przekaż nam 1,5% podatku. KRS 0000158713

Prosimy o Wasz 1,5% podatku. KRS 0000158713

Zapraszamy również do wsparcia Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej, przekazując darowiznę na cele statutowe na numer konta w PKO Banku Polskim:

06 1020 1055 0000 9702 0115 5076

Dziękujemy!


Pomóż pokonać bariery!

Juliusz Czepiżak

Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty.

Juliusz porusza się głównie na wózku, dysplazja biodra lewego oraz dysproporcja w długości nóg uniemożliwia mu sprawne poruszanie się. Różnica w długości nóg wynosi obecnie ponad 10 centymetrów. 

Zapraszamy do zapoznania się z historią Juliusza klikając poniżej

Link do zbiórki

 

06.06.2022 r.


Udało się!

Dzięki wsparciu wszystkich darczyńców zebraliśmy pieniądze na wózek elektryczny dla Pana Andrija z Ukrainy, którego gości Mieszkanie Wspomagane prowadzone przez Warszawskie Koło PSONI.

Szczególne podziękowania kierujemy do dr hab. Anny Odrowąż-Coates, prof. APS oraz Aleksandry Marks - prezeski Koła Naukowego IDEM - za zaangażowanie w zbiórkę.

Fundacja Marii Grzegorzewskiej

01.04.2022 r.


Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy chcą pomóc o wpłaty darowizn na konto Fundacji

06 1020 1055 0000 9702 0115 5076

Wpłaty zostaną przeznaczone na zakup wózka.

Więcej informacji poniżej

 

Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy!

05.03.2022 r.


Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na II Międzyuczelnianą Olimpiadę Naukową pt. "Śladami Marii Grzegorzewskiej", która stanowi jedno z wydarzeń w ramach 100-lecia naszej Uczelni - Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

Olimpiada będzie podzielona na dwa etapy: 

  1. Test wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej;
  2. Wypowiedź pisemna na temat „Listy do Młodego Nauczyciela” jako wskazówka dla współczesnych pedagogów. 

Zgodnie z zaplanowaną strukturą, do testu wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej podejdą wszyscy zarejestrowani uczestnicy – studenci oraz doktoranci APS. Dwadzieścia osób z najlepszymi wynikami przejdzie do drugiego etapu Olimpiady.

Komitet organizacyjny przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów i laureatek za zajęcie I, II i III. Przewidziane są także wyróżnienia dla pozostałych osób, które dostaną się do drugiego etapu Olimpiady. Nagrody zostaną wręczone 25 maja 2022 roku podczas obchodów 100-lecia Uczelni. 

Studenci, którzy zdecydują się wziąć udział w II Międzyuczelnianej Olimpiadzie Naukowej pt. "Śladami Marii Grzegorzewskiej" proszeni są o zapoznanie się z podanymi niżej obszarami naukowymi oraz dziełem Marii Grzegorzewskiej pt. „Listy do Młodego Nauczyciela”. 


Obszary naukowe

  1. Biografia Marii Grzegorzewskiej
  2. Historia powstania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  3. Biopsychospołeczny model niepełnosprawności
  4. System kształcenia specjalnego, integracyjnego, włączającego w Polsce
    - Idea i i koncepcja podmiotowości, normalizacji
    - Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Dz.U. 2012 poz. 1169 

W ramach Olimpiady przewidziane jest tworzenie komiksów, pisanie życzeń dla naszej Patronki z okazji 100-lecia Uczelni oraz inne atrakcje dla studentów oraz doktorantów. 

 

Zapraszamy do rejestracji na Wydarzenie:

https://konferencje.aps.edu.pl/olimpiada2022/

 

Olimpiada odbędzie się 13 maja 2022 r. o godzinie 9:00. Na zgłoszenia czekamy do 4 maja 2022 r.

 

Informacje organizacyjne

 

Komitet organizacyjny II Międzyuczelnianej Olimpiady Naukowej z zakresu Pedagogiki Specjalnej pt. Śladami Marii Grzegorzewskiej 
Zarząd Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej 

21.02.2022 r.


Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej, serdecznie zaprasza na szkolenie pt. "EDUKACJA ŻYWIENIOWA DZIECI I MŁODZIEŻY. W POSZUKIWANIU ZDROWYCH I ŚWIADOMYCH ROZWIĄZAŃ".

 

Plakat szkolenia Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży

Szkolenie online odbędzie się na platformie clickmeeting 18-20 czerwca 2021.

 

Zarejestruj się

 

 


Szkolenie dla absolwentów II stopnia Integracji Sensorycznej.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie online organizowane przez Fundację im. Marii Grzegorzewskiej pt.
"III stopień: Dieta sensoryczna, strategie, praktyczne rozwiązania- plany aktywności sensorycznych",
które poprowadzi dr Marta Wiśniewska.

 

plakat szkolenia Dieta sensoryczna, strategie, praktyczne rozwiązania - codzienne plany aktywności sensorycznych

 

Szkolenie online odbędzie się na platformie clickmeeting 29 maja 2021 w godzinach 9:00-17:00.