Finansowanie

Zlecenie przekazywania stypendium - link do pliku

 

Rok akad. 2024/2025

Studenci i absolwenci, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji "osób z mniejszymi szansami" będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 euro na każdy miesiąc pobytu.

 

Rok akad. 2023/2024

Studenci i absolwenci, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji "osób z mniejszymi szansami" będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 euro na każdy miesiąc pobytu.

 

Rok akad. 2022/2023

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w związku z trudną sytuacją materialną oraz studenci niepełnosprawni kwalifikują się do Programu jako "osoby z mniejszymi szansami" i jako takie będą otrzymywać dodatkowo 250 euro na każdy miesiąc pobytu.

 

Rok akad. 2021/2022

 

Rok akad. 2020/2021