Wsparcie językowe online OLS

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które w założeniu ma podwyższyć jakość mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów z programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania.

Wsparcie językowe online jest dostępne we wszystkich językach Unii Europejskiej.

Osoby wyjeżdżające za granicę w ramach programu Erasmus+ mogą za pomocą systemu OLS ocenić swoją znajomość języka, którym będą się posługiwać podczas nauki, pracy lub wolontariatu za granicą, oraz uzyskać dostęp do spersonalizowanej ścieżki nauki języka.

Uczestnicy zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności językowych mają możliwość wzięcia udziału w internetowych kursach językowych przed wyjazdem lub podczas pobytu za granicą. 

Więcej informacji na stronie: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/resources-and-tools/online-language-support

 

Przypominamy, że każdy student biorący udział w mobilności jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji językowej zarówno przed wyjazdem, jak i po powrocie, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Praktyczne informacje dla osób korzystających z systemu OLS - plik